Danas, 20. prosinca 2017. u Osnovnoj školi Glina održano je prvo predstavljanje srednjoškolskih programa učenicima završnih razreda osnovne škole. U zajedničkoj suradnji sa Srednjom školom Glina učenicima su predstavljena četiri smjera koja djeluju u Srednjoj školi Glina. Priču o srednjoj školi izložila je Lana Štajcar iz Centra Glina za mlade, a veliku pomoć i sudjelovanje pružili su i srednjoškolci koji su iznijeli svoje mišljenje, zadovoljstvo te detaljnije pojasnili pojedine smjerove učenicima 8.razreda. Želimo pomoći našim učenicima prilikom upisa srednjoškolskih usmjerenja i potaknuti ih da ostanu u našem gradu. Hvala Osnovnoj školi Glina i Srednjoj školi Glina na suradnji.