Centar Glina za mlade provodi istraživanje o potrebama i interesima mladih na području Grada Gline. Istraživanje se provodi popunjavanjem upitnika na temu najtraženijih škola i fakulteta za upis, najpoželjnijih zanimanja, stipendija, studenskih domova, zadovoljstva životom u Glini i slično. Naša ciljana skupina su učenici završnih razreda Osnovne škole Glina, Srednje škole Glina i Srednje škole Topusko. Prvi dio istraživanja proveden je u Osnovnoj školi Glina, a u narednom periodu obavit će se i istraživanje u srednjim školama Glina i Topusko. Istraživanje će biti temelj za pokretanje info točke i internetske stranice s informacijama za mlade.