Danas 15. siječnja 2018. godine održano je prvo od ukupno četiri predavanje na temu osnova demokracije i aktivnog građanstva. Predavanje je održano u Srednjoj školi Glina na kojem su sudjelovali učenici završnih razreda. Učenici su imali prilike saznati više informacija o mogućnostima na koji se način mogu uključiti u donošenje i provođenje odluka na lokalnoj razini, što je to demokracija i što ona obuhvaća te na koji način mogu postati aktivni građani i doprinijeti razvoju zajednice kojoj žive. Predavanje je održala Lana Štajcar, iz Centra Glina za mlade.

http://ss-glina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1413&mshow=1056#mod_news