U petak 19.1.2018. godine u Srednjoj školi Glina održano je treće i četvrto predavanje u trajanju od dva blok sata na temu aktivnog građanstva i demokracije. Glavni cilj predavanja je osvješćivanje mladih generacija o važnosti demokracije te na koji način postati aktivni građani na društvenom, organizacijskom i političkom području.