U Osnovnoj školi Glina provedeno je istraživanje o potrebama i interesima mladih na području Grada Gline. Istraživanje je temelj za otvaranje Info točke s informacijama za mlade. U istraživanju je sudjelovalo 57 učenika završnih razreda Osnovne škole Glina. Upitnici su anonimni, a rezultati istraživanja su prikazani na grafovima u prilogu.