U Srednjoj školi Glina provedeno je istraživanje o potrebama i interesima mladih na području Grada Gline. Istraživanje je temelj za otvaranje Info točke s informacijama za mlade. U istraživanju je sudjelovalo 46 učenika završnih razreda Srednje škole Glina. Upitnici su anonimni, a rezultati istraživanja prikazani su na grafovima.