Dana 18. i 19. srpnja 2018. održana je edukacija pod nazivom ”Edukacija menadžment u volontiranju”

Nositelj aktivnosti je Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota Iks namijenjena korisnicima Centra za mlade i Volonterskog centra Glina u cilju obuke za rad s volonterima i mladima.

Fotografija INFO TOČKA ZA MLADE.

Fotografija INFO TOČKA ZA MLADE.

Fotografija INFO TOČKA ZA MLADE.